Motion

Motion hold 18B

Ny fordeling af træningstider hvert år efter sommerferien. Ønsker du at bibeholde din træningstid, skal man give holdlederen besked. 1 times fitness motion pr. person. Meddel holdlederen, når du holder op, da vi har venteliste. Ved tilmelding medbring venligst medlemskortet. Ferie i juli.

Lokalafdeling

Ringsted

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Pris kr. 50,00

Hvornår

Alle uger
Lørdag kl. 10:00 - 11:00

Tilmelding

Kontakt: Lonni Olin, tlf. 41 18 28 00, mail: lolin@aeldresagen4100.dk, eller på Ældre Sagens kontor tlf. 20 36 44 62, torsdage kl. 10-12.

Mødested

Motionslokalerne, Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, Ringsted.

Beskrivelse

Træn dig glad i månederne fra august til og med juni måned.


Der er ferielukket i træningslokalerne i hele juli måned.


Ny fordeling af træningstider hvert år efter sommerferien, så hvis man ønsker at bibeholde sin træningstid, skal man give holdlederen besked.


Der trænes med 1 times fitness motion (selvtræning) pr. person.


Der findes holdleder på hvert hold.


Henvendelse til Lonni Olin, tlf. 41 18 28 00, eller på Ædre Sagens kontor torsdage kl. 10-12. 


Lonni Olin vil så placere dig på ledig holdtid.


Ved tilmelding medbring venligst medlemskortet.


VIGTIGT


Husk at meddele holdlederen, når du holder op, da vi har venteliste.