Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Foredrag og møder

Kropssprogets betydning

Kjeld Høegh kommer i InSide og giver et spændende, humoristisk og levendeindblik i kropssprogets mange facetter, der illustreres på talrige måder. Kropsligt – naturligvis!

Tilmeldingsfrist 14.06.2023 kl. 20.00
Tilmeld

Lokalafdeling

Hammel

Hvem

For alle

Pris medlemmer

100 kr., inkl. kaffe og kage

Pris ikke medlemmer

125 kr., inkl. kaffe og kage

Hvornår

21.06.2023 kl.14.00-16.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Birgit Stensgaard, tlf. 27 81 04 93, Bestensgaard@energimail.dk

Mødested

InSide, Dalvej 1

Beskrivelse

Få et bedre kendskab til, hvad kropssproget fortæller. Kroppen lyver aldrig!

Du får et indblik i kropssprogets betydning. Et bedre kendskab til, hvad kropssproget fortæller, kan lære os at opleve og forstå vore medmennesker på en ny og inspirerende måde.

Kroppen er i sproglig henseende det mest oversete kommunikationsmiddel vi har – og fortæller meget mere om os, end vi tror.

Ikke mindre end 55 % af det samlede sproglige udtryk, sker gennem kropssproget.

I dette foredrag gennemgås kroppens mangespektrede udtryk – fra de territorier og zoner vi, som dyrene, forholder os mere eller mindre ubevidst til, over kropsholdninger, betydningen af arm - og benbarrierer, mimiske signaler med øjne, smil, hænder – måden vi går og står på etc.

Alle de signaler, vi ubevidst sender til omgivelserne, har stor betydning for, hvordan vi bliver opfattet som
person og som menneske.

Arrangementet bliver skrivetolket v/Høreforeningens Tolkeformidling.

Tilmelding senest 14. juni 2023 er på siden - eller til bookingfrivillig tlf. 24 91 57 30 (kl. 14-18)

 

Arrangementsansvarlig: Birgit Stensgaard, tlf. 27 81 04 93, Bestensgaard@energimail.dk