Pensionssatser for 2014

Hvad er satserne for din folkepension i 2014? Få overblik her.

Skip Navigation LinksForside > Temaer > Pensionssatser for 2014
Facebook Twitter Email Udskriv
Hvad er satserne for din folkepension i 2014? Få overblik her.
 Satserne for folkepension i 2014. Alle beløb er før skat.
 
Folkepension  pr. måned– beløb før skat
 
Reelt enlig
Gift / samlevende
Grundbeløb
​5.908 kr.
5.908 kr.
Pensionstillæg
​​6.137 kr. 2.966 kr.
​Folkepensionen i alt ​12.045 kr. ​8.874 kr.
​Ældrecheck ​16.200 kr. ​16.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årligt beløb​
Ældrecheck​ ​16.200 kr.
Formuegrænse​n for Ældrecheck ​80.300 kr.
 
 
Størrelsen af dit pensionstillæg
Når pensionstillægget beregnes, indgår al skattepligtig indtægt (bortset fra den sociale pension), også ægtefælles eller samlevers indtægt.
Du/I kan have følgende indtægt uden dit pensionstillæg nedsættes. 

Gift/samlevende: 11.117 kr. pr. måned/ 133.400 kr. pr. år
Reelt enlig:  5.542 kr. pr. måned/ 66.500 kr. pr. år.  
 
 
For hver 100 kr. din indtægt overstiger fradragsbeløbet, nedsættes dit pensionstillæg med:
  • For gifte/samlevende, hvor den ene er pensionist: 32 kr.
  • For gifte/samlevende, hvor begge er pensionister: 16 kr. for hver.
  • For reelt enlige: 30,90 kr.

 

Grundbeløbet nedsættes, hvis du tjener mere end 301.200 kr. om året
Har du en arbejdsindtægt på over 301.200 kr. før skat, men efter AM-bidrag er fratrukket, nedsættes dit grundbeløb med 30% af den del af indkomsten, der overstiger 301.200 kr. Det gælder både gifte, samlevende og enlige.

Grundbeløbet reguleres helt væk, når arbejdsindtægten fratrukket AM-bidraget er 531.600 kr.
 
 
 
Læs mere om Ældrecheck

 
 
Pensionssatser for 'gammel' førtidspension i 2014 
 
Gammel førtidspension – beløb pr. måned før skat
 
Almindelig
Førtidspension
Forhøjet
Almindelig
Førtidspension
Mellemste
Førtidspension
Højeste
Førtids-
pension
Grundbeløb
5.908 kr.
5.908 kr.
5.908 kr.
5.908 kr.
Pensionstillæg
Gift/samboende
Reelt enlige
 
2.966 kr.
6.137 kr.
 
2.966 kr.
6.137 kr.
 
2.966 kr.
6.137 kr.
 
2.966 kr.
6.137 kr.
Førtidsbeløb
 
1.503 kr.
x)*)
 
 
Invaliditets-
beløb
 
 
2.873 kr.
x)*)
2.873 kr.
x)*)
Tillægsydelse ¤)
2.873 kr. x)*)¤)
1.370 kr.
x)*)¤)
 
 
Erhvervs-
udygtig-
hedsbeløb
 
 
 
 
3.965 kr.
*)
Pension i alt:
Gift/samboende
Reelt enlige
 
11.747 kr.
14.918 kr.
 
11.747 kr.
14.918 kr.
 
11.747 kr.
14.918 kr.
 
15.712 kr.
18.883 kr.
 
x) skattefrit
*) Uafhængig af anden indtægt
¤) Bortfalder v. 65 år.
 
 
 
Førtidspensionens størrelse - ny førtidspension
Den nye førtidspension består af ét beløb til enlige og et mindre til samlevende/gifte.
 
Beløbene er fuldt skattepligtige. 
 
Pensionsbeløbene udgør pr. 01.01.2014:
 
Enlige:​ 17.660 kr. månedligt/211.920 kr. årligt ​
Gifte/samlevende:​ 15.011 kr. månedligt/180.132 kr. årligt.
 
Førtidspensionen nedsættes på grund af indtægter ud over den sociale pension.

Det er pensionistens og en ægtefælles eller samlevers samlede indtægter, der lægges til grund for pensionsberegningen. Ved fastsættelse af pensionen vurderes gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet.
Læs mere om beregningen af din førtidspension
 

Vidensbank

Om Folkepension

 

​Læg dit budget
pensiojn288.jpg
Her kan du få overblik over, hvordan økonomien i din husstand kommer til at se ud fra det tidspunkt, hvor den næste i husstanden går på folkepension. Du kan se, hvilke indtægter husstanden over tid får fra folkepension og andre pensioner.
Læg dit budget