Pensionssatser for 2015

Pensionssatserne for 2016 offentliggøres i begyndelsen af december. 

Forside > Penge > Folkepension > Pensionssatser for 2015
Facebook Twitter Email Udskriv
Pensionssatserne for 2016 offentliggøres i begyndelsen af december. 
 
Pensionssatserne for 2016 offentliggøres i begyndelsen af december. 

 
 
Satserne for folkepension i 2015. Alle beløb er før skat.
 
Folkepension  pr. måned– beløb før skat
 
Reelt enlig
Gift / samlevende
Grundbeløb
​5.997 kr.
5.997 kr.
Pensionstillæg
​​6.261 kr. ​3.043 kr.
​Folkepensionen i alt ​12.258 kr. ​9.040 kr.
​Ældrecheck ​16.400 kr. ​16.400 (til hver)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årligt beløb​
Ældrecheck​ ​16.400 kr.
Formuegrænse​n for Ældrecheck ​81.500 kr.
 
 
Størrelsen af dit pensionstillæg
Når pensionstillægget beregnes, indgår al skattepligtig indtægt (bortset fra den sociale pension), også ægtefælles eller samlevers indtægt.
Du/I kan have følgende indtægt uden dit pensionstillæg nedsættes. 

Gift/samlevende: 11.283 kr. pr. måned/ 135.400 kr. pr. år
Reelt enlig:  5.625 kr. pr. måned/ 67.500 kr. pr. år.  
 
For hver 100 kr. din indtægt overstiger fradragsbeløbet, nedsættes dit pensionstillæg med:
  • For gifte/samlevende, hvor den ene er pensionist: 32 kr.
  • For gifte/samlevende, hvor begge er pensionister: 16 kr. for hver.
  • For reelt enlige: 30,90 kr.

Det kan du få i ældrecheck

 

Grundbeløbet nedsættes, hvis du tjener mere end 305.700 kr. om året

Har du en arbejdsindtægt på over 305.700 kr. før skat, men efter AM-bidrag er fratrukket, nedsættes dit grundbeløb med 30% af den del af indkomsten, der overstiger 305.700 kr. Det gælder både gifte, samlevende og enlige.
 
 
 
Pensionssatser for 'gammel' førtidspension i 2015 
 
Gammel førtidspension – beløb pr. måned før skat
 
Almindelig
Førtidspension
Forhøjet
Almindelig
Førtidspension
Mellemste
Førtidspension
Højeste
Førtids-
pension
Grundbeløb
5.997 kr.
5.997 kr.
5.997 kr.
5.997 kr.
Pensionstillæg
Gift/samboende
Reelt enlige
 
3.010 kr.
6.229 kr.
 
3.010 kr.
6.229 kr.
 
3.010 kr.
6.229 kr.
 
3.010 kr.
6.229 kr.
Førtidsbeløb
 
1.526 kr.
x)*)
 
 
Invaliditets-
beløb
 
 
2.916 kr.
x)*)
2.916 kr.
x)*)
Tillægsydelse ¤)
2.916 kr. x)*)¤)
1.390 kr.
x)*)¤)
 
 
Erhvervs-
udygtig-
hedsbeløb
 
 
 
 
4.024 kr.
*)
Pension i alt:
Gift/samboende
Reelt enlige
 
11.923 kr.
15.142 kr.
 
11.923 kr.
15.142 kr.
 
11.923 kr.
15.142 kr.
 
15.947 kr.
19.166 kr.
 
x) skattefrit
*) Uafhængig af anden indtægt
¤) Bortfalder v. 65 år
 
 
Førtidspensionens størrelse - ny førtidspension
Den nye førtidspension består af ét beløb til enlige og et mindre til samlevende/gifte.
Beløbene er fuldt skattepligtige. 
 
Per 01.01.2015 udgør beløbene:
 
Enlige:​ 17.925 kr. månedligt/215.100 kr. årligt ​
Gifte/samlevende:​ 15.236 kr. månedligt/182.832 kr. årligt.
 
Førtidspensionen nedsættes på grund af indtægter ud over den sociale pension.

Pensionistens og en ægtefælles eller samlevers samlede indtægter lægges til grund for, hvordan pensionen beregnes. Når pensionen fastsættes bliver gifte og samlevende vurderet som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet.
Sådan bliver din førtidspension beregnet
 ​​

Vidensbank

Om Folkepension

 

​Læg dit budget
pensiojn288.jpg
Her kan du få overblik over, hvordan økonomien i din husstand kommer til at se ud fra det tidspunkt, hvor den næste i husstanden går på folkepension. Du kan se, hvilke indtægter husstanden over tid får fra folkepension og andre pensioner.
Læg dit budget