Værd at vide

Opslagsværk

Søg i Værd at vide
Populære emner
Skip Navigation LinksForside > Få Råd Og Støtte > Værd at vide > Folkepension og førtidspension > Folkepension > Ældrecheck
Facebook Twitter Email Udskriv
Se alle emner Folkepension og førtidspension Folkepension Ældrecheck

Ældrecheck

Ældrecheck før skat maks. til hver 16.600 kr. pr. år​
Formuegrænse (Likvid formue) 82.600 kr.
  

Ældrechecken (også kaldet supplerende pensionsydelse til folkepensionister) er en årlig udbetaling til de økonomisk dårligst stillede folkepensionister.

Er man gift eller samlevende får hver af parterne en ældrecheck, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

  • man skal være berettiget til folkepension inden den 01.01. i udbetalingsåret, dvs. man skal være fyldt 65 år senest i december i det forudgående år

 

  • pensionistens og ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue må ikke overstiger formuegrænsen på 82.600 kr. – samme formuegrænse som ved helbredstillæg. (Se dette).

Der er oplysningspligt til Udbetaling Danmark, hvis formuen pr. 01.01 overstiger formuegrænsen.

Ældrechecken udbetales med det fulde beløb, hvis den personlige tillægsprocent er 100.

Ydelsen nedsættes, hvis pensionisten og en eventuel samlever har indtægter af en vis størrelse ud over folkepensionen, f.eks. ATP, renteindtægter eller ratepension.

Det er derfor vigtigt, at forskudsopgørelsen hos SKAT er opdateret.

Indtægtsgrundlaget opgøres på samme måde som ved beregning af pension (se Hvordan man opgør indtægter, når pensionen skal beregnes i kapitlet Fællesbestemmelser for folkepension og førtidspension).

Beregningen er den samme som ved helbredstillæg, hvor der reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent.

Der er det samme fradragsbeløb og samme bortfaldsbeløb som ved helbredstillæg. (Se  nedenfor under Den personlige tillægsprocent). 

Beløb under 200 kr. udbetales ikke.

 

Man skal ikke søge om ældrechecken, hvis man bor i Danmark. Den udbetales årligt uden ansøgning som en del af folkepensionen den sidste hverdag i januar måned.​
 

Udbetaling Danmark undersøger, hvilke pensionister, der er berettiget til ældrechecken. Der anvendes seneste indberettede oplysninger til SKAT.

Er formuen efter denne opgørelse mindre end 82.600 kr., kan der indhentes oplysninger fra pensionisten om kontant beholdning og værdipapirer f.eks. gældsbreve, der ikke er indberettet til SKAT.

Friværdi i fast ejendom indgår ikke i formuen og den indtægt, der modtages i slutningen af december til dækning af leveomkostninger i januar, indgår heller ikke i formuen.
    
Det er samlivsforholdet pr. 01.01.2016, der afgør om en ægtefælles/samlevers indtægter og formue skal indgå i beregningen.

De personer, der har været samlevende før 01.03.1999 og som efter særlige overgangsregler betragtes som enlige, skal i forhold til ældrechecken betragtes som samlevende. 
    
Hvis man modtager brøkpension, nedsættes ældrechecken i forhold til antallet af bopæls år. 
    
Hvis man er berettiget til ældrechecken og ikke har modtaget den sidst i januar måned, skal man rette henvendelse til Udbetaling Danmark.

Ældrechecken efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om, at formuen pr. 1. januar ikke oversteg formuegrænsen, og man i øvrigt opfylder betingelserne.

Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af folkepensionen for det forudgående kalenderår. Herunder også af ældrechecken, hvis den personlige tillægsprocent ændres.
 
Formuens størrelse fremgår ikke altid af pensionsmeddelelsen. Man skal derfor være særligt opmærksom på formuens størrelse pr. 1. januar. Hvis der er sket ændringer i formueforholdene i løbet af året er det vigtigt, at undersøge om de registrerede oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold.

Ældrechecken indgår ikke i beregningen af boligydelse, og er uden betydning for udbetaling af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Er man bosat i Norden, EU, Lichtenstein eller Schweiz, skal man selv søge ældrechecken.
Ansøgningsblanket kan hentes på www.borger.dk 
Hvis man fik ældrecheck i 2015, behøver man dog ikke foretage sig noget. Så vil man automatisk få ældrechecken sammen med pensionsudbetalingen i slutningen af februar 2016.

Ansøgningen skal være modtaget i Udbetaling Danmark  senest 31.07.2016.

Hvis en pensionist, der er berettiget til ældrecheck, dør i januar inden udbetalingen har fundet sted, udbetales ydelsen til pensionistens dødsbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst redigeret 21/12 2015 kl. 15:32

Spørg os

Få råd og støtte

Få mere at vide om dine muligheder og rettigheder, eller find støtte i vores aktiviteter og tilbud tæt på dig.​

Vær med

Bliv medlem

Som medlem af Ældre Sagen støtter du den gode sag, og du får en masse attraktive medlemsfordele.​