Værd at vide

Opslagsværk

Søg i Værd at vide
Populære emner
Skip Navigation LinksForside > Få Råd Og Støtte > Værd at vide > Kørekort > Fornyelse af kørekort
Facebook Twitter Email Udskriv
Se alle emner Kørekort Fornyelse af kørekort

Fornyelse af kørekort

Dette kapitel gælder for kørekort til en "almindelig bil". For andre motorkøretøjer kan gælde andre regler, end de her nævnte.

Afgørende er, at ingen må køre bil uden et gyldigt kørekort.

Den 01.03.2015 kom der nye regler for fornyelse af kørekort. Førstegangskørekort har en gyldighed på 15 år, dog længst til det 75. år.

De bilister, hvis kørekort udløber, når de fylder 70 år, kan ved henvendelse til kommunens Borgerservice få kørekortets gyldighed forlænget til de fylder 75 år - uden lægeattest - men husk foto.

Det samme gælder for bilister, som efter de gamle regler har kørekort, hvis gyldighed udløber, før de fylder 75 år.

Man kan forny kørekortet med lægeattest som følger: 

  • Er ansøgeren fyldt 73 år, men ikke 74 år, kan gyldigheden med lægeattest forlænges tre år
  • Er ansøgeren fyldt 74 år, men ikke 80 år, kan gyldigheden med lægeattest forlænges to år
  • Er ansøgeren fyldt 80 år kan gyldigheden med lægeattest forlænges et år

I alle tilfældene gælder, at gyldighedstiden kan være kortere og individuelt fastsat f.eks. på grund af helbredsmæssige oplysninger.

Bemærk, at det altid er udstedelsesdatoen, og ikke fødselsdatoen eller ansøgningsdatoen, som er afgørende for gyldighedsperioden.

Hvis man ikke har et kørekort af EU-model (plastikkort), et gyldigt pas eller sundhedskort (tidligere kaldet sygesikringskort), skal man medbringe sin originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Det koster 130 kr. (2016) at forny kørekortet inden man er fyldt 75 år. Fornyelsen koster 50 kr. (2016), når man er fyldt 75 år. Hertil kommer udgifterne til lægeattest, hvor der ikke er faste priser, men 4 - 500 kr. er ikke usædvanligt.

Medbring det "gamle" kørekort til Borgerservice, da udlevering af det nye kørekort først kan  ske, når ansøgeren har afleveret sit tidligere udstedte kørekort.

Kommunen udsteder et midlertidigt kørekort for tre måneder, der kan fornyes. Hvis ansøgeren ønsker mulighed for at køre uden for Norden, så kan kommunen, efter anmodning, endvidere forny kørekortet foreløbigt for en periode på tre måneder. 
 
Vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid på at få det ny kørekort. Hvis der er bemærkninger fra lægen f.eks. om, at man har diabetes, kan ekspeditionstiden være mere end seks måneder, fordi ansøgningen så skal omkring embedslæge og evt. Sundhedsstyrelsen.
 

Fornyelse med lægeattest
Fornyelsen starter med, at man indhenter lægeattest hos egen læge om evnen til at køre bil.

Lægen skal også attestere et vellignende foto. Professionel fotograf anbefales på grund af meget formelle krav til fotoet. Hvis en anden læge udsteder attesten, skal dette begrundes. Se mere i afsnittet "Hvad siger lægen og familien?".

Oplysninger fra lægeattesten kan medføre krav om oplysninger fra en speciallæge, krav om vejledende helbredsmæssig køretest, at kørekortet gøres tidsbegrænset, krav om særlig indretning af bilen f.eks. særligt tilpassede spejle, krav om brug af briller, eller at kørekortet ikke længere kan fornyes.

Spørgsmål om helbredsmæssige forhold i relation til kørekort kan rettes til embedslægen i de fem regioner. 

En helbredsmæssig køretest er gratis og kan aflægges i  egen bil, men vil i almindelighed blive afviklet i en skolevogn, hvis politiet bestemmer det, f.eks. hvis lægeattesten beskriver klare mentale svigt. 

Det kan påføre ansøgeren udgift til leje af skolevogn (typisk via en kørelærer), og evt. til nogle køretimer for at lære bilen at kende. For særligt indrettede køretøjer, f.eks. handicapbil, kan prøven aftales at foregå i egen bil.
 
Køretesten bør have en varighed på ca. 30 minutter og kan forlænges, hvis ansøgeren viser tegn på svigtende koncentrationsevne. 

Køretesten skaber grundlag for den prøvesagkyndiges vurdering af hukommelse, orientering, rum- og retningssans, opmærksomhed og koncentrationsevne.

Som hovedregel sker fornyelse af kørekort uden fornyet køreprøve, medmindre ansøgningen indgives tre år eller senere efter, at det gamle korts gyldighed er ophørt, men det er naturligvis ikke lovligt at køre uden et gyldigt kørekort.

Når lægen har lagt attesten i en lukket kuvert vedlagt fotoet, skal man inden tre måneder henvende sig personligt i et af kommunernes borgerservicecentre og aflevere ansøgning om fornyelse sammen med lægeattesten.

Undersøg, hvor lang ekspeditionstiden er, så man i god tid inden kørekortets udløb får foretaget den krævede lægeundersøgelse.

Duplikatkørekort
Hvis kørekortet er bortkommet eller beskadiget, kan man uden foto, lægeattest eller køreprøve få et duplikatkørekort. Ansøgningen skal indgives digitalt. Det betyder, at man, udover at møde op i kommunens borgerservice personligt, for at fotoet i kommunens arkiv kan sammenlignes med bilisten, skal bruge den digitale løsning, kommunen stiller til rådighed. Prisen er 280 kr. (2016).

Klager
Spørgsmål om kørekort rettes til kommunen, normalt Borgerservice. Klage over afgørelser og sagsbehandling i kommunen eller politikredsene indgives til Rigspolitiet inden 4 uger.

Klagen sendes til kommune eller politikreds, som videresender den til Rigspolitiet sammen med sagen. På www.politi.dk/kørekort findes yderligere information om klagesagernes behandling og henvisning til politiets Administrative Center Øst, telefon 43861500 og Vest, telefon 96101449.

Klage over læge eller embedslæge sendes til Patientombuddet.

Politikredsen www.politi.dk

Rigspolitiet www.politi.dk  

Patientombuddet www.patientombuddet.dk   

  


Sidst redigeret 15/1 2016 kl. 11:07

Spørg os

Få råd og støtte

Få mere at vide om dine muligheder og rettigheder, eller find støtte i vores aktiviteter og tilbud tæt på dig.​

Vær med

Bliv medlem

Som medlem af Ældre Sagen støtter du den gode sag, og du får en masse attraktive medlemsfordele.​