Værd at vide

Opslagsværk

Søg i Værd at vide
Populære emner
Skip Navigation LinksForside > Få Råd Og Støtte > Værd at vide > Kørekort > Fornyelse af kørekort
Facebook Twitter Email Udskriv
Se alle emner Kørekort Fornyelse af kørekort

Fornyelse af kørekort

 

​Der er vedtaget nye regler for fornyelse af kørekort. Aldersgrænsen på 70 år hæves til 75 år med virkning fra 01.03.2015. Når bekendtgørelsen foreligger, vil dette afsnit blive redigeret med yderligere oplysninger.

   

Dette kapitel gælder for kørekort til "almindelig bil". For andre motorkøretøjer kan gælde andre regler, end de her nævnte.

Førstegangskørekort har en gyldighed på 15 år, dog længst til 70 år.

Hvis fornyelsen sker mellem 65 og 70 år er gyldigheden fem år.

Er ansøgeren fyldt 70 år, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid, der regnes fra datoen for udstedelsen:

  • er ansøgeren fyldt 70 år, men ikke 71 år: Fire år
  • er ansøgeren fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • er ansøgeren fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
  • er ansøgeren fyldt 80 år: Et år.

Fornyelsen starter med, at man indhenter lægeattest hos egen læge om evnen til at køre bil.

Lægen skal også attestere et vellignende foto. Professionel fotograf anbefales på grund af de meget formelle krav. Hvis en anden læge udsteder attesten, skal dette begrundes. Se mere i afsnittet "Hvad siger lægen og familien?".

Oplysninger fra lægeattesten kan medføre krav om oplysninger fra en speciallæge, krav om vejledende helbredsmæssig køretest, at kørekortet gøres tidsbegrænset, krav om særlig indretning af bilen f.eks. særligt tilpassede spejle, krav om brug af briller, eller at kørekortet ikke længere kan fornyes.

Spørgsmål om helbredsmæssige forhold i relation til kørekort kan rettes til embedslægen i de fem regioner. 

En helbredsmæssig køretest er gratis og kan aflægges i  egen bil, men vil i almindelighed blive afviklet i en skolevogn, hvis politiet bestemmer det, f.eks. hvis lægeattesten beskriver klare mentale svigt. 

Det kan påføre ansøgeren udgift til leje af skolevogn (typisk via en kørelærer), og evt. til nogle køretimer for at lære bilen at kende. For særligt indrettede køretøjer, f.eks. handicapbil, kan prøven aftales at foregå i egen bil.
 
Køretesten bør have en varighed på ca. 30 minutter og kan  forlænges, hvis ansøgeren viser tegn på svigtende koncentrationsevne. 

Køretesten skaber grundlag for den prøvesagkyndiges vurdering af hukommelse, orientering, rum- og retningssans, opmærksomhed og koncentrationsevne.

Udlevering af det nye kørekort kan først ske, når ansøgeren har afleveret sit tidligere udstedte kørekort til kommunen. Er kørekortet udløbet ved indlevering af ansøgningen om fornyelse, skal kørekortet dog afleveres til kommunen samtidig med ansøgningen.

Kommunen kan i de tilfælde udstede et midlertidigt kørekort. Hvis ansøgeren ønsker mulighed for at køre uden for Norden, så kan kommunen, efter anmodning, endvidere forny kørekortet foreløbigt for en periode på tre måneder. 

Som hovedregel sker fornyelse af kørekort uden fornyet køreprøve, medmindre ansøgningen indgives tre år eller senere efter, at det gamle korts gyldighed er ophørt, men det er naturligvis ikke lovligt at køre uden et gyldigt kørekort.

Når lægen har lagt attesten i en lukket kuvert vedlagt fotoet, skal man inden tre måneder henvende sig personligt i et af kommunernes borgerservicecentre og aflevere ansøgning om fornyelse sammen med lægeattesten.

Undersøg, hvor lang ekspeditionstiden er, så man i god tid inden kørekortets udløb får foretaget den krævede lægeundersøgelse.

Fornyelsen koster 50 kr. (2015), før 70 år dog 120 kr., hertil kommer udgifterne til lægeattest, hvor der ikke er faste priser, men 4 - 500 kr. er ikke udsædvanligt. Husk at medbringe kørekortet.

Hvis man ikke har et kørekort af EU-model (plastikkort), et gyldigt pas eller sundhedskort (tidligere kaldet sygesikringskort), skal man medbringe sin originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Duplikatkørekort
Hvis kørekortet er bortkommet eller beskadiget, kan man uden foto, lægeattest eller køreprøve få et duplikatkørekort. Ansøgningen skal ingives digitalt. Det betyder, at man, udover at møde op i kommunens borgerservice personligt, for at fotoet i kommunens arkiv kan sammenlignes med bilisten, skal bruge den digitale løsning, kommunen stiller til rådighed. Prisen er 280 kr. (2015).

Klager
Afgørelser om kørekort træffes af kommunen, medmindre andet er fastsat. Klage over sagsbehandling i kommune eller politi indgives til politidirektøren i politikredsen og kan ved afslag sendes videre til Rigspolitiet. Klage over læge eller embedslæge sendes til Patientombuddet.

Politidirektøren i politikredsen www.politi.dk

Rigspolitiet www.politi.dk  

Patientombuddet www.patientombuddet.dk   

  


Sidst redigeret 26/2 2015 kl. 12:23

Spørg os

Få råd og støtte

Få mere at vide om dine muligheder og rettigheder, eller find støtte i vores aktiviteter og tilbud tæt på dig.​

Vær med

Bliv medlem

Som medlem af Ældre Sagen støtter du den gode sag, og du får en masse attraktive medlemsfordele.​