Skip Navigation LinksForside > Få Råd Og Støtte > Værd at vide
Facebook Twitter Email Udskriv

Værd at vide

Værd at vide er Ældre Sagens opslagsbog, hvor du kan finde svar på spørgsmål om arbejdsmarkedet, om arv og testamente, boliglovgivningen, gæld,  hjemmehjælp, sociale pensioner, investering og opsparing, sundhedsområdet, værgemål og fuldmagt m.m.

Bogen udkommer i en ny og revideret udgave hvert år i februar.

Denne elektroniske udgave opdateres løbende. 

Søg i Værd at vide

Skip Navigation Links.
1. Forord
2. Indledning
3. Alder for tilbagetrækning
4. Aldersdiskrimination
Åbn5. Arbejdsløshedforsikring
Åbn6. Begravelseshjælp og begravelsesopsparing
Åbn7. Bilstøtte
Åbn8. Bolig
Åbn9. Dagcentre og daghjem
Åbn10. Delpension
Åbn11. Digitalisering
Åbn12. Efterløn
Åbn13. Erstatning
Åbn14. Fleksjob - og andre jobs på særlige vilkår
15. Fleksydelse
16. Forbered overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv
Åbn17. Forbrugerkøb
Åbn18. Formue, arv, testamente og gaver
Åbn19. Forsikring
20. Fratrædelsesgodtgørelse
Åbn21. Frivilligt arbejde - og ydelser fra a-kassen
Åbn22. Gæld
Åbn23. Hjemmebesøg - forebyggende
Åbn24. Hjemmehjælp
Åbn25. Hjemmeservice og håndværkerfradrag (servicefradrag)
Åbn26. Hjælpemidler og forbrugsgoder
27. Kaution
Åbn28. Konfliktløsning
Åbn29. Kontanthjælp
Åbn30. Kørekort
Åbn31. Kørselsordninger
Åbn32. Ledsageordning
33. Legater
Åbn34. Licensbetaling
Åbn35. Ophold i udlandet
Åbn36. Pasning af døende i hjemmet - plejevederlag
Åbn37. Pasning af nærtstående med handicap mv. - omsorgsorlov
Åbn38. Patienters retsstilling
Åbn39. Pensioner - offentlige. Folkepension og førtidspension
Åbn40. Pensioner - private
Åbn41. Privatøkonomi
Åbn42. Rådgivnings- og Klagenøgle
Åbn43. Skat
Åbn44. Sundhedsområdet
Åbn45. Sygdom og jobfastholdelse
46. Udlænding i Danmark
Åbn47. Værgemål og Fuldmagt m.v.
Åbn48. Ægteskab
Åbn49. Ældreråd
50. Forfatterne til Værd at vide
Bestil Værd at vide

Du kan købe Ældre Sagens populære opslagsværk 'Værd at vide' i bogform


Fuldmagter 
fuldmagt288.jpg
Her kan du finde 3 standardiserede fuldmagtstyper til udfyldelse og anvendelse for dig, som ønsker at give en anden person adgang til at handle for dig. 
Find fuldmagterne her